Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Mestská časť Košice - Ťahanovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 165
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10/2015STOP RAT s.r.o., Jarná 25, 040 01 KošiceZmluva o dodávke deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prácvykonanie deratizácie a pod. v objektoch podľa špecifikácie0,00 €10.7.2015nestanovený
09/2015Košická stavebná s.r.o.Zmluva o dieloUdržba miestnej komunikácie Na sihoti20 390,88 €18.6.2015nestanovený
08/2015RAPAL, s.r.o., Hlavná 386, Nižná Myšľa 044 15Zmluva o dieloÚprava krajnice vozovky Magnezitárska ulica16 145,50 €1.4.201515.5.2015
07/2015BAUEXTA, s.r.o., Rázusová 7, Vranov nad Topľou 093 01Zmluva o dieloOprava priestorov interiéru miestneho úradu, Ťahanovská 31, Košice16 250,46 €1.4.201515.5.2015
06/2015SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11; Zákaznícke centrum Košice, Moldavská 12, 040 11Zmluva o dodávke plynuplyn pre Malé podnikanie0,00 €1.4.2015nestanovený
05/2015Rímskokatolícka cirkev, Farnosť v Košiciach -Ťahanovciach, Ťahanovská 31, Košice 040 13Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom starej fary pre MU MC 450,00 € (jednotková)31.3.201531.3.2025
04/2015Rímskokatolícka cirkev, Farnosť v Košiciach -Ťahanovciach, Ťahanovská 31, Košice 040 13Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o prenájme Kultúrneho domu 100,00 € (jednotková)31.3.201531.3.2025
03/2015Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov zvuk.záznamovodmeny podľa autorského práva na futbalovom ihrisku40,00 €1.1.201531.12.2015
02/2015Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o poisteníÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie81,25 €15.2.201531.12.2015
01/2015Mária Pazderáková, Repná 59, 040 13 KošiceZmluva o správe pohrebiskazabezpečenie správy pohrebiska 0,00 €2.1.2015nestanovený
16/2014VEO - Ing. Viera Terezková, Ovručská 5, Košice 040 22Mandátna zmluvaPracovná zdravotná služba10,00 €1.1.2015nestanovený
15/2014TH Stavbyt, s.r.o., Čermeľská 3, 040 01 KošiceDarovacia zmluvaFinančný dar na oslavy 750.výročia obce 500,00 €23.7.201431.12.2014
14/2014UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Popradská 66, 040 11 KošiceZmluva o zabezpečení odbornej praxezabezpečenie odbornej praxe študenta 1.ročníka magister. stupňa štúdia0,00 €24.6.201422.7.2014
13/2014O.Z. Ľudia a energia, Mlynská 4, 040 01 KošiceZmluva o dieloVypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok z fondu EÚ 300,00 €27.4.201426.7.2014
12/2014WKS, s.r.o., Kremnická 71, 040 11 KošiceDarovacia zmluvaFinančný dar pre výstavbu multifunkčného ihriska na Aničke7 000,00 €15.5.201415.11.2014
11/2014Griff, s.r.o., Irkutská 14, 040 12 KošiceZmluva o dieloKomplexná dokumentácia Lipová tôňa - bytový dom s 22b.j.15 500,00 €nestanovenýnestanovený
10/2014Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2400316074skupinové úrazové poistenie79,17 €22.1.201431.12.2014
09/2014Obec Aszaló, Maďarská republikaZmluva o spolupráci medzi samosprávamiVychádzajúc z princípov cezhraničnej spolupráce medzi MR a SR0,00 €20.3.2014nestanovený
08/2014Michal Bucher (*1917) a Mária Soľarová rod. Bucherová (*1953)Dohoda o predĺžení lehoty k Výzve na vypratanie pozemkuuvoľnenie pozemku p.č.490 v k.ú.Ťahanovce0,00 €19.3.201431.12.2014
07/2014Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaKomisionárska zmluvaPoskytovanie služieb definované dodatkami0,00 €3.2.2014nestanovený
06/2014ENERGY GAS, a.s. (DARCA)Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daruVíkendový pobyt v penzióne Vŕšky- rezort Drevenice Terchová pre dve osoby0,00 €1.2.201431.12.2014
05/2014Alžbeta Forrayová, rod. Choroščáková, Pajorova 6, 040 01 KošiceZmluva o prenájme pozemkuNájomca je oprávnený užívať predmet nájmu riadne12,00 € (jednotková)18.8.201410.8.2024
04/2014ZBEREKO s.r.o, Krivá 23, 040 01 KošiceZmluva o dieloOplotenie multifunkčného ihriska Anička16 992,66 €31.7.2014nestanovený
03/2014Štefan Tribula THERM, Košická Polianka 187, 044 41 Košická PoliankaZmluva o dieloPokládka umelej trávy Multifunkčné ihrisko15 007,47 €26.7.2014nestanovený
02/2014Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Zmluva o termínovanom úvere č. 03/009/14Záväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy30 000,00 €29.8.2014nestanovený
01/2014RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 BratislavaZmluva o združenej dodávke plynuZdružená dodávka plynu0,00 €24.6.2014nestanovený
22/20131.Šachový klub Košice, o.z., Juhoslovanská 5, 040 13 KošiceZmluva o poskytnutí finančných prostriedkovposkytnutie finančného príspevku Šachovej školy pre deti a mládež v Kultúrnom dome v Ťahanovciach 125,00 €1.10.201331.12.2013
21/2013ENERGY GAS, a.s., Havlíčkova 29, 040 01 KošiceDarovacia zmluvafinančný dar na kultúrne, športové a spoločenské podujatia 500,00 €21.7.201324.7.2013
20/2013Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov zvuk.záznamovodmeny podľa autorského práva v mestskej časti33,50 €1.1.201331.12.2013
19/2013Literárna spoločnosť Pravé orechové, Slobody 19, 040 11 KošiceZmluva o realizácii projektu „Ťahanovské poviedky“Spolupráca medzi PrO a Ťahanovcami4 345,00 €20.11.20131.10.2014
18/2013Ekolines IPC spol. s.r.o, Paulínyho 72, 040 01 KošiceZmluva o dieloZimná údržba pozemných komunikácií v mestskej časti0,00 €15.11.201314.11.2014
17/2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceDarovacia zmluvaPredmetom tejto zmluvy je sľub darcu poskytnúť obdarovanému jednu 1 ks pitnú fontánku a prehlásenie obdarovaného, že sľub darcu prijíma0,00 €28.11.2013nestanovený
16/2013Základná škola s materskou školou Želiarska 4, KošiceZmluva o výpožičke č. 254062013Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a to dve triedy, chodba, sociálne zariadenia nachádzajúce sa v budove Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice43,40 €23.11.201323.11.2013
15/2013Základná škola s materskou školou Želiarska 4, KošiceZmluva o výpožičke č. 254052013Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a to dve triedy, chodba, sociálne zariadenia nachádzajúce sa v budove Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice43,40 €8.11.20139.11.2013
14/2013Dedinská folklórna skupina VINICA, o.z., Myslavská 159, 040 16 KošiceDarovacia zmluvaPoskytnutie peňažného daru vo výške 100 EUR 100,00 €19.10.2013nestanovený
13/2013Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 KošiceZmluva o dieloRekonštrukcia MK Ťahanovská ulica25 150,69 €6.10.2013nestanovený
12/2013Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 KošiceDarovacia zmluvaPoskytnutie peňažného daru vo výške 100 eur na účely zabezpečenia medzinárodnej vedeckej konferencie “Košice v súradniciach európskych dejín“ 100,00 €6.10.2013nestanovený
11/2013Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice 15Príkazná zmluva č. 7/2013Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania0,00 €6.10.2013nestanovený
10/2013LABAŠ s.r.o., Textilná 1, KošiceDarovacia zmluvaDarca daruje obdarovanému potraviny podľa požiadaviek0,00 €4.6.2013nestanovený
09/2013GEOTON s.r.o., Veterná 6, 040 11 KošiceZmluva o dieloInžinierskogeologický prieskum s posúdením stability územia a jeho vhodnosť pre výstavbu vodných stavieb v Ťahanovskom lese včítane záverečnej správy z predmetného prieskumu3 366,50 €15.5.2013nestanovený
08/2013Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZmluva o pripojeníZáväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy0,00 €17.4.2013nestanovený
07/2013SVETIELKO POMOCI, n.o., Pražská 8, 040 11 KošiceZmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2013Poskytnutie finančnej dotácie príjemcovi na základe jeho žiadosti, zo dňa 13.2.2013, schválenej dňa 14.2.2013, uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Ťahanovce, č. 186/2013 120,00 €23.4.2013nestanovený
06/2013ENDURO TEAM, Brusnicová 30, KošiceZmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2013Poskytnutie finančnej dotácie žiadateľovi na základe jeho žiadosti, zo dňa 14.02.2013, schválenej dňa 14.02.2013, uznesením MiZ MČ Košice- Ťahanovce, č. 190/2013 500,00 €22.3.2013nestanovený
05/2013MFK Ťahanovce, Ťahanovská 28, KošiceZmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2013Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie žiadateľovi na základe jeho žiadosti8 000,00 €9.3.2013nestanovený
04/2013Ing. Michal HudákZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit ročnej závierky zostavenej k 31.12.20121 000,00 €2.2.2013nestanovený
03/2013Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov a výrobcov zvuk.záznamovodmeny podľa autorského práva na futbalovom ihrisku40,00 €1.1.201331.12.2013
02/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 162,50 €17.1.201331.12.2013
01/2013Základná škola s materskou školou Želiarska 4, KošiceZmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 254012013Predmetom nájmu je telocvičňa nachádzajúca sa v nehnuteľnosti ZŠsMŠ Želiarska 4 175,00 €17.1.201328.2.2013
01a/2013ZOO MÚ MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, Košice 040 13Kolektívna zmluva0,22 €4.11.2018nestanovený
03/2012Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 KošiceZMLUVA č. 30-000055387PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôdDodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie0,00 €5.7.2012nestanovený
Položky 101-150 z 165

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

MČ Ťahanovce rekonštruuje povrch časti Ťahanovskej ulice

Spôsobí to dočasné presmerovanie dopravy ale aj MHD

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Pri tuneli 9.10. a v obci 11.10.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka