Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Volebné obvody

určenie času a miesta volieb

Mestská časť Košice – Ťahanovce


OZNÁMENIE


o určení času a miesta konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v Mestskej časti Košice – Ťahanovce dňa 04.11.2017.

Starosta Mestskej časti Košice – Ťahanovce v zmysle § 8 zákona č.180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samospráv krajov a doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

u r č u j e

čas a miesto konania volieb do orgánu samosprávy VÚC takto:

sobota 04. novembra 2017 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

 

VOLEBNÝ OKRSOK č.:

 

 

ÚZEMIE

 

VOLEBNÁ MIESTNOSŤ

1.

Brusnicová

Jazvečia

Na hájiku

Na sihoti č.1-20

Ťahanovská

občania s TP v MČ bez adresy

Kultúrny dom,

Ťahanovská 28

040 13 Košice

2.

Madridská

Magnezitárska

Na sihoti č. 21-37

Pri Hrušove

Repná

Želiarska

Základná škola s MŠ, Želiarska 4

040 13 Košice

UPOZORNENIE:

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Košice, 06.09.2017

                                                                                                          Ing. Ján Nigut, v.r.

starosta Mestskej časti Košice-Ťahanovce


 

Zverejnenie elektronickej adresy

Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie Mestskej časti Košice - Ťahanovce je určená elektronická adresa: podatelna@tahanovce.eu


 

Určenie nášho obvodu

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií


Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 134 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov


určuje


1. počet poslancov na celé volebné obdobie 2017 – 2022 v počte 57
2. sídlo Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja:


Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice


3. 11 volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja
nasledovne:


Volebný obvod č. 1 - Košice I. tvoria mestské časti v počte 6:


Košice – Džungľa, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Košice – Kavečany, Košice – Staré Mesto, Košice – Sever, Košice – Ťahanovce

Počet obyvateľov: 67 967
Sídlo obvodnej volebnej komisie:

Stredná priemyselná škola
Komenského 2, 040 01 Košice


Počet poslancov:  5 (priemer na jedného poslanca 13 593)


 

Uznesenia samosprávneho kraja

uznesenie-c-511.pdf(228.2 kB)uznesenie-c-511.pdf

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka