Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvod

Civilná ochrana Mestskej časti Košice – Ťahanovce

Na základe uznesenia Bezpečnostnej rady obvodu Košice č. 19 ods. II bod A. zo dňa 4. decembra 2012, ktorým bol schválený Plán práce Bezpečnostnej rady obvodu Košice na rok 2013, starosta Mestskej časti Košice – Ťahanovce predkladá vypracovanú „Správu o pripravenosti subjektu – MČ Košice – Ťahanovce na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v zmysle ústavného zákona číslo 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a v zmysle ďalších právnych noriem - zákona číslo 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona číslo 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona číslo 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov“.

Správa bola vypracovaná v súlade so zásadami pre prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie bezpečnostnej rady.

Úvod

V mestskej časti prevláda nízkopodlažná zástavba rodinných domov, ktoré sú postavené prevažne z kameňa a tehly, z pórobetónových tvárnic, časť je z pálených tehál, staršie budovy sú z nepálených tehál.

Rodinných domov je 524. Mimo rodinných domov sa v mestskej časti nachádzajú 3 bytovky. Okrem bytov pre obyvateľstvo sa v mestskej časti nachádza dvojpodlažná budova Základnej školy s materskou školou, Rímsko – katolícky farsky úrad, kostol, budova Miestneho úradu MČ Košice – Ťahanovce.

Dôležité výrobné prevádzky sú postavené v južnej časti mestskej časti. Ide prevažne o jedno až dvojpodlažné budovy z prefabrikátov, tvárnic, tehál ako aj montované haly. Sú to priemyselné, stavebné a montážne firmy, podniky služieb a výrobné prevádzky s rôznym zameraním.

V juhovýchodnej časti sú podniky zaoberajúce sa spracovaním druhotných surovín, ďalej je tu výroba poťahov sedadiel motorových vozidiel, autoservis, montážne firmy, predajňa stavebnín, sklady rôzneho charakteru.

V rodinnej zástavbe vykonávajú rozličnú činnosť prevádzky drobných služieb /predajne, kaderníctvo/.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka