Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starý Ťahanovský tunel


Starý Ťahanovský tunel

Stavba tunela
Pri výstavbe jednokoľajnej Košicko-bohumínskej železnice v roku 1870 sa musel neďaleko dnešnej miestnej časti Ťahanovce postaviť 277,4 m dlhý tunel. Tunel sa razil rakúskou tunelovacou sústavou. Jeho tunelová rúra sa nachádzala čiastočne v oblúku s polomerom 283 m.


Ťahanovský portál na kolorovanej pohľadnici z prelomu 18. a 19.storočia

Zničenie tunela koncom II. svetovej vojny
Koncom II. svetovej vojny tunel zničili ustupujúce nemecké jednotky. Silný výbuch poškodil stabilitu celého horského svahu, čo viedlo k zosúvaniu vrstiev horniny. Uvoľnenou zeminou bola zavalená tunelová rúra na troch miestach. Nad tunelom sa objavil jeden asi 15 m široký a 15 m hlboký kráter. Zosunuté boli aj svahy nad oboma portálmi, ktoré zabraňovali akémukoľvek vstupu do tunela.

Rekonštrukcia poškodeného tunela
S uvoľňovaním tunela sa začalo v marci 1945. Už v polovici marca 1945 pracovalo denne na oprave tunela asi 700 robotníkov. Zamestnaní boli na tri zmeny. Obec Ťahanovce na rekonštrukciu povolala zo vzdialenejších miest baníkov a ďalšie kvalifikovaní sily. Prijala ich však s veľkým neporozumením. Nepostarala sa im ani o ubytovanie. Zlepšenie situácie nastalo až o pár dní, keď obyvatelia obce Ťahanovce začali denne poskytovať 35 povozov na práce pri tuneli a začali sa starať aj o ubytovanie cudzích robotníkov a baníkov.
Na začiatku odpratávacích prác sa prejavoval nedostatok akéhokoľvek pracovného náradia. Kladivá, čakany, lopaty museli robotníci zháňať po okolitých obciach. Len s veľkou námahou sa dostávali na začiatok tunela a prebíjali sa cez jeho zasypanú časť.

 
Oprava tunela po poškodení

Trať KBŽ pred kysackým portálom
a práce na obnove tunela


Preložka okolo zavaleného tunela
Následkom porušenia zemnej štruktúry horniny nebolo možné pokračovať v uvoľňovaní tunela. Pritom železničná trať sa nemohla vyradiť na dlhšiu dobu z prevádzky počas doby, ktorá by bola potrebná na opravu tunela. Preto sa 23.3.1945 rozhodlo, že okolo poškodeného tunela sa postaví provizórnu trať, ktorá obíde zničený tunel.
Stavba preložky si vyžiadala odstrel 6 až 10 000 m3 horniny. Projekt preložky opäť spomaľovali problémy, ktoré súviseli najmä s riekou Hornád.
So stavbou preložky pokračovali naďalej práce aj na oprave tunela. Jeden oddiel robotníkov stále čistil tunela, druhý staval preložku trate. Na stavbe preložky sa zúčastnili robotníci zo 43 obcí. Pochádzali nielen z neďalekých Ťahanoviec a Kostolian nad Hornádom, ale aj zo Zlatej Idy, Poproča, Beňakoviec, Malej Viesky, Tepličan, Sokola, Vajkoviec, Chastného, Stratenej, Kopráša a ďalších obcí.
1200 m dlhú preložku dokončili začiatkom mája 1945. Mala 5 oblúkov. Prevádzka na trati Košice - Kysak bola obnovená 6.5.1945. Provizórna trať sa používala až do doby úplnej opravy zničeného tunela. Oprava tunela bola ukončená v roku 1946.

Tunel mimo železničnej premávky
Po zdvojkoľajnení Trate družby (1955), bol tunel vyradení zo železničnej prevádzky, nie však zo správy ČSD. Tunelová rúra sa využívala ako sklad zeleniny a ovocia. Tunel bol prenajatý podniku Zelovoc. Počas zimného obdobia sa v ňom skladovali jablká a zelenina. Po roku 1989 sa už ako sklad nepoužíval, začína chátrať.
Hoci sú v súčasnosti oba jeho portály zachované, prístup do tunelovej rúry je zamedzený na oboch stranách mohutnými železnými bránami. Tunel tak nie je voľne priechodný. Tunel sa v súčasnosti vôbec nevyužíva a prístup k nemu postupne zarastá. Zaslúžil by si byť zapísaný do zoznamu technických pamiatok, podobne ako Margecanský tunel.

Košický portál

Teleso ex.KBŽ vstupujúcej do tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Vstup bývalej trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Portál tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Východ z tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001
 
Kysacký portál
Vstup trate do tunelov, vľavo portál nového tunela, foto Miroslav Kožuch, 18.4.2004


Vstup bývalej trate do tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Portál, ľavé krídlo 1,20 m, foto Miroslav Kožuch, 18.4.2004


Pokus o pohľad na ostenie v tuneli, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Východ z tunela, foto Emil Schenk, 5.7.2001

Pramene:
 • Čas 1945
 • Pravda 1945
 • Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Povereníctvo dopravy a verejných prác, Bratislava 1946
 • Východoslovenská pravda 1945


Dokument vytvoril Miroslav Kožuch, 2.8.2008

Košický portál starého tunela. Stav zo dňa 2.4.2012.
Oceľové brány, zabezpečujúce vstup do tunela, už chýbajú.

 

Záber so starým Ťahanovským tunelom v pozadí z albumu Košicko-bohumínskej železnice
Zdroj: Archív ŽSR - MDC

 


 

Výber informácií o železnici v okolí Ťahanoviec

Informácie z dostupných prameňov:

 1. 1.septembra 1870 - začatie prevádzky KBŽ na úseku Košice - Kysak - Prešov.
 2. 1950 - 1955 - výstavba druhej koľaje - zdvojkoľajnenie traťového úseku Kolínovce - Košice.
 3. 5. novembra 1955 - spustenie dvojkoľajnej prevádzky v úseku Spišské Vlachy - Košice.
 4. 1. júna 1961 - dokončená elektrifikácia železničného úseku Margecany - Košice.
 5. Cestovný poriadok z roku 1916 spomína aj zástavku Ťahanovce (Hernádtihany).
 6. Zo zoznamu staníc spísanom v roku 1914 - obec Hernádtihany vedená ako dedina so železničnou zástavkou a poštovým úradom.
 7. 1870 - dokončený starý Ťahanovský tunel - jednokoľajný, s dĺžkou 277 m.
 8. Marec 1954 - dokončený nový Ťahanovský tunel - dvojkoľajný, s dĺžkou 320 m.

 

Spracoval: Bc. Peter Kallo
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR VVÚŽ

 


 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Plánované prerušenie elektriny

Z dôvodu výmeny stĺpov elektrického vedenia bude postupne odpájaných niekoľko nehnuteľností na nevyhnutný čas prepojovacích prác. Informácie vám postupne prinesieme.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Názov stavby je V218 - Košice - Ťahanovská, Brusnicová - Zriadenie TS, VN a úprava NN.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MČ Košice - Ťahanovce má záujem prenajať svoj majetok

účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu pri športovisku

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Železničné priecestie so svetelnou signalizáciou a závorami bude uzavreté.

Železnice SR úplne uzavrú železničný prejazd v Ťahanovciach pre konanie výlukových prác v termíne od 26.9.2018 do 05.10.2018.

Deň obce Ťahanovce 2018

Pozývame vás na oslavu Dňa obce Ťahanovce vo sviatočný deň 5.7.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Vakcinácia spoločenských zvierat

V piatok a v sobotu, 1.a 2.júna 2018 bude na parkovisku pred Kultúrnym domom v Ťahanovciach vykonaná vakcinácia psov a mačiek.

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Nový územný plán pre Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa stavebného zákona, že vytvára dokument „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia". Verejnosť sa môže písomne vyjadriť.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

Potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že sme v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných.

Urbariát Ťahanovce zvoláva svoje Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového spoločenstva v Ťahanovciach pripravuje na 16.6.2018 o 16:00hod. v kultúrnom dome zasadnutie valného zhromaždenia

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

TIP na víkend

Aj Rušňoparáda 2018 bude o láske a obdive k železnej ceste

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu

Koncentrujme starostlivosť o štvornohých miláčikoch na jednom mieste

Voľný výbeh psov sústredený na tzv. Psej lúke môže zabezpečiť čistý trávnik v okolí rodinných a bytových domov.

Dni Ukrajiny v Košiciach

Už 4.ročník prezentácií účastníkov, výstav, tanečných súborov, dizajnérov

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka