Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

 
Rok 2016
Kontakt:
Klub dôchodcov Ťahanovce
Denné centrum
Ťahanovská 28
040 13 Košice

 
Rok 2009
 

Členovia samosprávy

Klubu dôchodcov - Denné centrum

1. Jarmila Jurkovičová

predseda

2. Juraj Lengyel

podpredseda

3. Alžbeta Hockaufová

pokladník

4. Ján Nigut

člen

5. Terézia Eperješiová

člen

6. Mária Borovská

člen

7. Anna Lengyelová

člen

8. Monika Hodermanská 

člen

  

 

 

 

 

 

 

 

Revízna komisia:
 

1. Vašková Mária
2. Lengyelová Alžbeta
3. Medvecká Alžbeta
predseda RK
člen RK
člen RK
 
29.5.2008
Vzniká Rada seniorov
 
Vedenia mesta v zastúpení námestníkom primátora MUDr. Marekom Vargovčákom sa dňa 22. 4. 2008 stretlo s Ing. Cyrilom Ďurišinom a ďalšími troma dôchodcami z dôvodu prípravy založenia tzv. "Rady seniorov" v Košiciach.

Toho času majú Košice cca 50 tisíc seniorov, ktorí sú organizovaní už v existujúcich kluboch dôchodcov pri jednotlivých mestských častiach, alebo v občianskych združeniach. Novoznikajúca Rada seniorov, ktorá toho času vytvára, bude plniť koordinačnú, vyjednávaciu, konzultačnú, zjednocujúcu i poradnú funkciu vo vzťahu k jednotlivým klubom a organizáciám seniorov mesta, ako aj k orgánom štátnej správy a samosprávy mesta. Poslaním vyššie spomínanej, bezpríspevkovej organizácie, ktorá bude plniť aj úlohy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ bude zabezpečovať sociálny a životný štandard, dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, dostupnosť bývania a dopravy, právnu pomoc pre seniorov, vzdelávacie, kultúrne vyžitie, ponuka skúseností seniorov ako aj realizácia projektov aktívneho starnutia slovenskej populácie.

Dňa 29.11. 2007 sa zišli zástupcovia 17 klubov dôchodcov pri mestských častiach mesta Košice (medzi nimi i Jarmila Jurkovičová so starostom Ing. Jánom Nigutom), aby vytvorili prípravný výbor / Ing. Cyril Ďurišin, Ing. Zita Bubenková, Ing. Ladislav Šteffko, Božena Košková / z dôvodu prípravy materiálov na ustanovenie rady. Rady seniorov fungujú už aj v iných mestách Slovenska, napr. v Bratislave, v Trenčíne, či v Michalovciach. 
 
14.3.2008
Rok 2008
 
Členovia samosprávy KD – Mestská časť Košice – Ťahanovce obec
 
1. Jurkovičová Jarmila
2. Lengyel Juraj
3. Hockaufová Alžbeta
4. Nigut Ján
5. Eperješiová Terézia
6. Borovská Mária
7. Lengyelová Anna
predseda
podpredseda
pokladník
člen
člen
člen
člen


Revízna komisia:
 
1. Vašková Mária
2. Lengyelová Alžbeta
3. Medvecká Alžbeta
predseda RK
člen RK
člen RK

1.5.2007
Valentínsky deň v roku 2007 pre dôchodcov Ťahanovciach obzvlášť významný.
Práve vtedy vznikol „Klub dôchodcov“ v Ťahanovciach.
 
Prvou predsedníčkou sa stala pani Jarmila Jurkovičová, podpredsedníčkou pani Anna Forraiová a pokladničkou pani Alžbeta Hockafová. Ďalšími členmi výboru sú pani Mária Borovská zo Želiarskej ulici, pani Anna Lengyelová, pani Terézia Eperješiová a pán Ján Nigut st.. V revíznej komisii je predsedníčkou pani Mária Vašková a členmi pani Alžbeta Lengyelová a pani Alžbeta Medvecká.

Hneď po založení nového klubu jeho zástupcovia absolvovali pracovné stretnutie s možnosťou spojiť sa s košickou Jednotou dôchodcov, teda so združením na úrovni mesta Košice. Práca v rámci klubu nie je náročná. O aktivite a širokom záujme dôchodcov svedčia aj zájazdy, keď koncom mája navštívili Vyšné Ružbachy, neskôr aj kúpaliská v Maďarsku (Sárospatak, Tiszaújváros). Aktivít je dosť pre každého. Sú to návštevy folklórnych festivalov, tanečné zábavy aj opekačky. Prvého septembra tohto roku členovia klubu aj ďalší občania navštívili pútnické miesto Staré hory. Okruh aktivít záleží v prevažnej miere od samotných členov ktorých už aj teraz je okrúhlych 50.

V nevľúdnom počasí je možnosť stretávania sa v priestoroch miestneho úradu, no veríme, že pribudne možnosť klubového stretávania sa aj v priestoroch starej fary.

Informácie sa na telefónnom čísle 055 / 63 69 909

 

dnes je: 22.1.2018

meniny má: Zora

Oznámenie o určení času a miesta konania volieb

Starosta určil čas a miesto konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja

Prebieha zber vianočných stromčekov

Vyložte ich na kontajneroviská Madridskej ulice

Betlehémske svetlo 2017

Na Štedrý deň aj v Ťahanovciach

Sustreďme odpad veľkých rozmerov na odpratanie

Už posledný tohtoročný veľkokapacitný kontajner v rámci celoročného upratovania bude odvezený z Madridskej ulice.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Údržba miestneho chodníka Ťahanovská ulica – nepárne čísla. MČ Košice - Ťahanovce predkladá a očakáva spracovanie súťažných podkladov na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti predloženej verejnému obstarávateľovi do 25.09.2017 do 12,00 hod. .

Pre novembrové voľby do VÚC boli zriadené dva okrsky

Vo voľbách do VÚC pristúpime k urnám v dvoch okrskoch. V Kultúrnom dome Ťahanovce a v Základnej škole Želiarska.

Jubilantov pozdravil a obdaril starosta

Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku 70, 75, 80 a viac rokov sa uskutočnilo v nedeľu 22. októbra 2017

Ťahanovský ADVENT

Počas predvianočnej atmosféry MČ Ťahanovce pripravila pre svojich obyvateľov niekoľko spoločenských akcií.

Oznam pre voľby do VÚC

Informácia pre politické strany

„Dušičková“ doprava

Cesta pri cintoríne bude zjednosmernená v smere od Ťahanovskej ulice po Repnú v dňoch od 29.10.do 3.11.2017.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov

Verejnosti budú prezentované opravy schválenej dokumentácie ZaD 2014

Mesto Košice oznamuje prerokovanie zmien a doplnkov v územnom pláne.

Zmeny sa dotýkajú 12 častí mesta. Pozrite, či sa nedotýkajú aj vašich nehnuteľností, či zámerov.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča na Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Na Hlinkovej ulici pribudnú desiatky ďalších áut v kolóne

Od pondelka 38.týždňa do piatku 39.týždňa prebieha rekonštrukcia železničného priecestia

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru odvolaný

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach dňom 05.09.2017 od 14:00 odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Odpust sv. Anny v Ťahanovciach

Hlavná odpustová sv.omša bude celebrovaná o 10:30, prvá bude o 8:00 hodine.

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

Železničné priecestie na čas uzavrú

Termín realizácie je stanovený na 18.9.2017 od 07:00hod. do 29.9.2017 do 17:00hod..

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

VSD odstaví elektrinu na Madridskej ulici

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Urbariát Ťahanovce zvoláva na rokovanie svojich členov

Znova po roku zasadne Predstavenstvo a valná hromada

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka