Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ROEP

Zverejnené: 06.06.2012

Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre k.ú. Južné Mesto - oznámenie o pripomienkovom konaní

V súčasnej dobe prebieha pripomienkové konanie k spracovanému návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) pre katastrálne územie Južné mesto.

Správny orgán v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a doplnkov doručil na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Juh výpisy z návrhu ROEP známym vlastníkom a výpisy pre vlastníkov s neznámym pobytom.

Vzhľadom k tomu, že medzi vlastníkmi s neznámym pobytom sa môžu nachádzať osoby trvalo bývajúce vo vašej obci (alebo právni zástupcovia - dedičia), žiadame Vás, aby ste primeraným spôsobom (informáciou v miestnom rozhlase, umiestnením oznámenia na mieste obvyklom na úradnej tabuli a na internetovej stránke) oznámili túto skutočnosť občanom.

O prípadnom vlastníctve nehnuteľností v katastrálnom území Južné Mesto sa môžu informovať osobne na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Juh počas úradných hodín na oddelení Regionálneho rozvoja a bytovej politiky (informácie na tel. č. 055/72508047, 0557208038 najneskôr do 2.12.2013).

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00-12.00,13.00-14.30
Utorok: 8.00-12.00
Streda: 8.00-12.00,13.00-17.00
Štvrtok: 8.00-12.00
Piatok: 8.00-12.00

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - JUH 5
040 79  Košice, Smetanova 4

JUDr. Henrieta Pagáčová
prednostka


Zverejnené: 06.06.2012

Zverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov

Mestská časť Košice – KAVEČANY

Komisia ROEP pre k. ú. Kavečany oznamuje vlastníkom pozemkov v tomto katastrálnom území zverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov.

Vzhľadom k tomu, že medzi vlastníkmi s neznámym pobytom sa môžu nachádzať osoby trvalo bývajúce v Ťahanovciach (alebo ich právny zástupcovia – dedičia), nahliadnuť do návrhu registra a mapy návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Kavečany možno osobne v pracovnom čase na Miestnom úrade MČ Košice-Kavečany (Široká 17/A, Košice).

Úradné hodiny miestneho úradu Kavečany

Pondelok 8.00 - 12.30 13.00 - 17.00
Streda 8.00 - 12.30 13.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 12.30  

Účastníci konania, resp. vlastníci môžu sa môžu informovať najneskôr do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu, teda do 30.6.2012.

30.5.2012
JUDr. Anna Besterciová
riaditeľka správy katastra
& MÚ MČ Ke-Ťahanove

 


Zverejnené: 23.05.2012

Mestská časť Košice - SEVER

Komisia ROEP pre k. ú. Severné Mesto oznamuje vlastníkom pozemkov v tomto katastrálnom území zverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov.

Nahliadnuť do návrhu registra a mapy návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Severné Mesto možno na MÚ MČ Košice-Sever / Festivalové námesti 2, Košice/.

Účastníci konania, resp. vlastníci môžu podať námietky voči návrhu registra do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu.

10.5.2012
Mgr. Ladislav Török
predseda komisie ROEP Čermeľ

 


Zverejnené: 28.12.2011

Mestská časť Košice - Nad Jazerom

Komisia ROEP pre k. ú. Jazero oznamuje vlastníkom pozemkov v tomto katastrálnom území zverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú. Jazero.

Účastníci konania, resp. vlastníci môžu podať námietky voči návrhu registra do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu.

Nahliadnuť  do  návrhu  registra  a  mapy  návrhu  Registra  obnovenej  evidencie pozemkov v k. ú. Jazero možno na MÚ MČ Košice-Nad jazerom.

MVDr. Anna Jenčová
starostka MČ Košice-Nad jazerom


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka