Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rizikové časti

Významným a dôležitým uzlom je železničná trať a železničná zastávka.

Práve pri železničných nešťastiach môže dôjsť k ohrozeniu obyvateľstva prepravou nebezpečných látok (napr. formaldehyd) po železnici.

Ďalšie zdroje ohrozenia
Mestská časť Košice - Ťahanovce je plne plynofikovaná, odkanalizovaná a zabezpečená centrálnym mestským vodovodom. V centrálnej a východnej časti sú rozvody vodovodu (300 mm a 100 mm)

Priečne zo severozápadu na juhovýchod mestskej časti cez centrum je vedený cez obytnú zónu hlavný kanalizačný rad 1400 až 2200 mm.

V jednotlivých častiach obce je vzdušná elektrická sieť NN rozvodov, súbor trafostaníc 400 – 650 kV a  vzdušný rozvod VN – severná hranica Ťahanoviec, južná časť Ťahanoviec – smer sever – západ.

Samostatnou rizikovou časťou je rieka Hornád a Ťahanovský potok, ktorých kritické stavy sú riešené v povodňovom pláne mestskej časti.

V roku 2012 boli v extraviláne MČ Ťahanovce zrealizované vodné hrádze k zabezpečeniu protipovodňových opatrení.

Samospráva Ťahanoviec zabezpečuje svojou činnosťou priebežný monitoring situácie so zámerom, aby život v mestskej časti bol plynulý, bez negatívnych dopadov. Priebežnou kontrolnou a informačnou činnosťou vykonáva prevenciu možného ohrozenia. V prípade výskytu mimoriadnych situácií okamžite prijíma náležité opatrenia v zmysle stanovených postupov.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka