Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prímestský park Košice Moňok

Mesto Košice zverejňuje oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu

“Overovacej štúdie Prímestský park Košice Moňok“

ktoré sa uskutoční v období:

od 14. 11. 2012 do 03. 12. 2012.

Prerokovanie s odborným výkladom sa uskutoční: dňa 22. 11. 2012 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/a, miestnosť C-205.

Mesto Košice pristúpilo k obstarávaniu overovacej štúdie Prímestský park Košice Moňok (ďalej len OŠ) v rámci medzinárodného projektu PERIURBAN. Na základe záverov teritoriálnej analýzy Prímestského lesoparku Košice, spracovanej Mestskými lesmi, boli v Košiciach vytypované pre pilotný projekt dve lokality - Bankov a Ťahanovce. OŠ je súčasťou medzinárodného projektu Periurban, umožní overenie a zhodnotenie vytvorenej spoločnej metodológie. Hlavné ciele spracovania OŠ sú: spresniť spôsob využívania územia, koordinovať priestorovo jednotlivé rekreačné aktivity, definovať systém dopravného sprístupnenia a vybavenia rekreačnej oblasti, navrhnúť formu a mieru intenzity využitia rešpektujúc požiadavky na ekológiu a životné prostredie a vychádzajúc z vlastníckych pomerov na území. Po upravení konceptu štúdie na základe pripomienok z verejného prerokovania bude spracovaný čistopis štúdie.

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, referát ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk/article.php?id=11785.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 03.12.2012 (vrátane) na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice alebo v elektronickej forme na adresu zuzana.sukova@kosice.sk . Na pripomienky doručené po tomto termíne z časového hľadiska nebude možné pri spracovaní čistopisu overovacej štúdie prihliadnuť.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Ponuka práce

Mestská časť zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1. júla 2019 na pozíciu: traktorista - údržbár

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka