Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Vytlačiť
 

Pozemkové  spoločenstvo   URBARIÁT   Ťahanovce

 

Výbor    „Pozemkového spoločenstva  URBARIÁT  Ťahanovce“ zvoláva

v a l n é    z h r o m a ž d e n i e

ktoré sa uskutoční dňa   15.6.2019  o  16.00  hod. v kultúrnom dome

MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28.

PROGRAM

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok  2018
  3. Správa o hospodárskych výsledkoch pozemkového spoločenstva za rok 2018
  4. Správa dozornej rady za rok  2018
  5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  6. Informácia o priebehu reštitúcii a zápise do katastra
  7. Zmeny interných predpisov a noriem Pozemkového spoločenstva Urbariát Ťahanovce vyplývajúce zo zákona č. 110/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
  8. Diskusia – rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10.  Záver

 

Prezentácia je od 14.00 hod.

Členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť valného zhromaždenia, môžu splnomocniť iného člena zastupovaním. Vzhľadom na kapacitu miestnosti odporúčame manželom a blízkym príbuzným, aby rodinu na valnom zhromaždení zastupoval jeden splnomocnený člen rodiny.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Uvedené ulice budú pre práce na vedení dňa 31.10. odpojené

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka