Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Minerálny prameň Anička


Minerálny prameň na Aničke zvaný "Gajdovka", prípadne "Vajcovka"
Archívne záznamy spomínajú výskyt minerálnych prameňov v tejto oblasti už v 14. storočí. Až v roku 1863 bol objavený prameň pri ceste do Ťahanoviec v severnej časti intravilánu mesta Košice. Po prvej svetovej vojne tu boli zriadené kúpele.

Neskôr sa táto minerálna voda zvaná "vajcovka" používala aj na pitné účely. Postupom času bol z hygienických dôvodov zdroj minerálnej vody zlikvidovaný. S využitím sa opäť začalo v roku 1980 zriadením vŕtanej studne hlbokej 13 m, no aj tento zdroj bol pre hygienickú závadnosť zlikvidovaný.

V roku 1995 bol vybudovaný nový vrtný zdroj minerálnej vody, a to vrtom hlbokým 30 m. Ten slúži svojmu účelu doteraz.


Charakteristika minerálnej vody

Podľa Slovenských technických noriem (STN) 868000 je minerálna voda klasifikovaná ako "prírodná, slabomineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, vápenato-sódno-horečnatá, uhličitá, sírna voda hypotonická, studená (teplota cca 13 stupňa C)". Voda po uskladnení dlhšom ako 24 hodín nadobúda zemito-naftový zápach, spôsobený bakteriálnymi kmeňmi, ktoré prežívajú v minerálnych vodách hlbokého obehu. Sú však hygienicky nezávadné. V rámci zachovania pôvodnej arómy čerstvej minerálky je preto vhodné vodu užívať do 12-tich hodín po jej odčerpaní. Prípadný zákal môže spôsobiť prítomnosť železa v minerálnej vode, ale ani to nie je prekážkou v konzumácii.

Ochrana nezávadnosti prameňa

Na hygienickú nezávadnosť minerálneho prameňa dozerá Zdravotný ústav v Košiciach, sídliaci na Ipeľskej ulici. Riadi sa pritom podľa STN 751111 - Pitná voda a STN 86800 Prírodné a liečivé minerálne vody. Zdravotný ústav vykonáva pravidelné mesačné odbery a hodnotenia odobraných vzoriek. Tieto odbery a vyhodnotenia vykonáva aj v prípade dlhodobejšieho odstavenia prameňa a po akomkoľvek zásahu do minerálneho vrtu (oprava čerpadiel a pod.). Samotný prameň je chránený aj ohradením plotom, čím sa zamedzuje možnosti priameho znečistenia.

Upozornenie

Mnohým Košičanom je známe, že niekoľko desiatok metrov odtiaľ sa v poli nachádza Ďalší minerálny prameň rovnakej charakteristickej arómy. Na rozdiel od upraveného prameňa - jeho vody nie je vyhodnocovaná Zdravotným ústavom v Košiciach, nepatrí pod Správu mestskej zelene a preto je z bezpečnostného hľadiska vhodnejšie využívať chránený a kontrolovaný prameň.

Prevádzková doba (vrátanie sviatkov)
 

október - marec pondelok - nedeľa 8.00 - 18.00
apríl - máj pondelok - nedeľa 6.00 - 20.00
jún - august pondelok - nedeľa 6.00 - 21.00
september pondelok - nedeľa 6.00 - 20.00

 

Prameň obhospodaruje Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova ul. 79, Košice, tel.: 055 / 67 822 67, 62 214 00, e-mail: smsz@kosice.sk

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Pozemkové spoločenstvo zvoláva členov

Aj v tomto roku Urbariát Ťahanovce zasadne vo Valnom zhromaždení

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka