Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať majetok Vytlačiť
 

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

     Podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších predpisov je možný priamy prenájom majetku Mestskej časti Košice – Ťahanovce  - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c ako dôvod hodný osobitného zreteľa ak o ňom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mestská časť Košice – Ťahanovce navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)   cit. zákona prenajať tento majetok:

    -  parcelu č. 6662/8 s výmerou 1058 m2, zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcu sa v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I, zapísanej na LV č. 14767 na Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny.

Účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu – poskytovania občerstvenia hráčom MFK Ťahanovce, návštevníkom futbalových zápasov a ostatných podujatí usporiadaných MČ Košice – Ťahanovce a nájomcom futbalového ihriska na základe zmluvy.

Doba nájmu: 10 rokov

Cena nájmu: 3.000,- € ročne + 7.000,- € počas doby nájmu do činnosti organizácii, ktorých zriaďovateľom, alebo na ktorých činnosť prispieva MČ Košice – Ťahanovce.

pre Štefan Forrai, bytom Košice – Sever, Chrastie 3579/15A

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov podujatí na ihrisku MFK Ťahanovce a poskytovanie občerstvenia hráčom futbalového klubu, ktoré MČ Košice – Ťahanovce nevie a nemôže zabezpečiť.

 

Ing. Ján Nigut, starosta


 
 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa blížia

Ministerstvo vnútra organizačne pripravuje voľby prezidenta Slovenskej republiky.

V sobotu 5.1.2019 bude lov na diviaky

Aj pre opätovný pohyb diviačej zveri v blízkosti obydlí sa bude na ne konať lov.

Jasličky v Ťahanovciach

Jasličková pobožnosť s umelcami z Ľubiše

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva chovateľom ošípaných

Z dôvodu možnej nákazy morom

Výzva na predloženie ponuky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž plynového sporáka 6 – horák s elektrickou rúrou model: MG7G6FEA77XL – Magistra 700

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

VÝZVA pre kvalitnú Zimnú údržbu

Zaparkované autá môžu komplikovať odhŕňanie snehu na cestách

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka