Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenajať majetok Vytlačiť
 

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

     Podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších predpisov je možný priamy prenájom majetku Mestskej časti Košice – Ťahanovce  - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c ako dôvod hodný osobitného zreteľa ak o ňom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mestská časť Košice – Ťahanovce navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)   cit. zákona prenajať tento majetok:

    -  parcelu č. 6662/8 s výmerou 1058 m2, zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcu sa v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I, zapísanej na LV č. 14767 na Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny.

Účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu – poskytovania občerstvenia hráčom MFK Ťahanovce, návštevníkom futbalových zápasov a ostatných podujatí usporiadaných MČ Košice – Ťahanovce a nájomcom futbalového ihriska na základe zmluvy.

Doba nájmu: 10 rokov

Cena nájmu: 3.000,- € ročne + 7.000,- € počas doby nájmu do činnosti organizácii, ktorých zriaďovateľom, alebo na ktorých činnosť prispieva MČ Košice – Ťahanovce.

pre Štefan Forrai, bytom Košice – Sever, Chrastie 3579/15A

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov podujatí na ihrisku MFK Ťahanovce a poskytovanie občerstvenia hráčom futbalového klubu, ktoré MČ Košice – Ťahanovce nevie a nemôže zabezpečiť.

 

Ing. Ján Nigut, starosta


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Výsledky komunálnych volieb

Vo volebnom obvode v MČ Košice-Ťahanovce

SPP informuje o možnom zavádzaní občanov do omylu súkromnými spoločnosťami

Považujeme za povinnosť informovať vás o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania pri revíziách vykurovacích zariadení.

Zmena času

V nedeľu si hodiny nastavíme o hodinu späť

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

Aj v novembri bude opäť prerušená distribúcia elektriny

Po osadení nových betónových stĺpov nízkeho napätia budú teraz elektrikári prekladať vedenie, resp. inštalovať nové.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka