Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uradná tabuľa

Orange Slovensko pripája novou optickou trasou svoje zariadenie v ŤahanovciachVytlačiť
 

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok

Ťahanovce. Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy s názvom FTTC Košice Ťahanovce. Týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností verejný záujem vstupu na pozemok. Realizácia je závislá na počasí.

Viac v prílohách...


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republikyVytlačiť
 

DEFINITÍVNE VÝSLEDKY:

Zo Štatistického úradu:

http://volbysr.sk/sk/data01.html

súbor na stiahnutie je dole...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie je možné:

-zaslať poštou na adresu miestneho úradu, alebo mailom.

podatelna@tahanovce.eu

Okrsková volebná komisia

Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je do 01. apríla 2019 a lehota na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019. Do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie. Týka  sa všetkých politických strán, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované  pre voľby do Európskeho parlamentu.

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok.

(MÚ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča / information for the voter


 
 
Položky 1-10 z 19

Správy

Najvyšší orgán Urbariátu sa tento rok stretne opäťVytlačiť
 

Pozemkové  spoločenstvo   URBARIÁT   Ťahanovce

OZNÁMENIE

Výbor    „Pozemkového spoločenstva  URBARIÁT  Ťahanovce“ zvoláva

valné zhromaždenie

ktoré sa uskutoční dňa  17.10.2019  o  16.00 hod. v kultúrnom dome

MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28.

PROGRAM

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Prejednanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci-dotácie pre účely obnovy fasády Rímsko-katolického kostola sv. Anny v Ťahanovciach
 3. Rôzne 
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

Prezentácia je od 14.00 hod.

Členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť valného zhromaždenia, môžu splnomocniť iného člena zastupovaním. Vzhľadom na kapacitu miestnosti odporúčame manželom a blízkym príbuzným, aby rodinu na valnom zhromaždení zastupoval jeden splnomocnený člen rodiny.

Ďakujeme za pochopenie.

 


 
 

The project « European Cities for a European Energy Policy »was funded with the support of the European Union under the Programme Europe for CitizensVytlačiť
 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1"Town-Twinning”

 

Participation: The project involved 100 citizens, notably 75 participants from the city of FOIANO DI VAL FORTORE (Italy), 5 participants from the cityof Riebinu novada dome(Latvia), 5 participants from the cityof OBSHTINA DEVNYA (Bulgaria), 5 participants from the cityof Knezha (Bulgaria), 5 participants from the city of Tahanovce (Slovakia), 5 participants from the city of Kekava(Latvia).


Location/ Dates: The event took place inthe Municipality of Foiano Di Val Fortore (Italy), from 02/09/2019 to 03/09/2019
 

Short description:

The day of 02/09/2019was dedicated to welcome the international participants from all the staff of the Municipality of Foiano. Different representatives of local institutions welcomed the international partnership and gave ideas on future development of this project and partnership.

The day of 03/09/2019 was dedicated to visiting the source of Renewable Energy Resources in Foiano. We visited the most important company of wind mill blades in the area and how they work and which impact have on the landscape. Then there was a conference in which it was explained the needs of the European Energy Policy and then each partner shared his best practice in the field of Renewable Resources. Then there was a discussion on how foster the use of Energy Renewable Resources in each Municipality following the European Energy Policy. 

 

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2"Networks of Towns"

Measure 2.3 "Civil Society Projects"

Strand 1 – "European Rememberance"

 

3 events have been carried out within this project:

Event 1

Participation: The eventproject involved 100 citizens, including 75 participants from the city of FOIANO DI VAL FORTORE (Italy),  5 participants from the city of Riebinu novada dome (Latvia), 5 participants from the city of OBSHTINA DEVNYA (Bulgaria), 5 participants from the cityof Knezha(Bulgaria), 5 participants from the city of Tahanovce (Slovakia), 5 participants from the cityof Kekava(Latvia).

Location/ Dates: The event took place in Municipality of Foiano Di Val Fortore  (Italy), from 02/09/2019 to 02/09/2019
Short description:  The aim of the event was togive the welcome to the international participants from all the staff of the Municipality of Foiano. Moreover we dedicate this day to let all the participants to know each other better and specifically the hosting partner give a certain focus on knowing the motivation and the future idea in the field of renewable energy resources of each partner organization.

Event 2
Participation: The event involved  50 citizens, including 25 participants from the city of FOIANO DI VAL FORTORE (Italy),  5 participants from the cityof Riebinu novada dome (Latvia), 5 participants from the city of OBSHTINA DEVNYA (Bulgaria), 5 participants from the city of Knezha (Bulgaria), 5 participants from the city of Tahanovce (Slovakia), 5 participants from the city of Kekava (Latvia).

Location/ Dates: The event took place in Municipality of Foiano Di Val Fortore  (Italy), from  03/09/2019 to 03/09/2019
Short description:  The aim of the event was to visit the source of Renewable Energy Resources in Foiano. We visited the most important company of wind mill bladesin the area and how they work. We discuss together with an expert in the field, Carlo Sinatra, the impact that the wind mill bladeshave on the landscape and how to reduce it. In the end was underlined how it is possible to combine different kind of Renewable Energy Resources in order to provide Renewable Energy for each different country.

Event 3
Participation:The event project involved 100 citizens, including 75 participants from the city of FOIANO DI VAL FORTORE (Italy),  5 participants from the cityof Riebinu novada dome (Latvia), 5 participants from the city of OBSHTINA DEVNYA (Bulgaria), 5 participants from the cityof Knezha(Bulgaria), 5 participants from the city of Tahanovce (Slovakia), 5 participants from the cityof Kekava (Latvia).

Location/ Dates: The event took place in Municipality of Foiano Di Val Fortore (Italy), from 03/09/2019 to 03/09/2019
Short description:  The aim of the event wasto foster the needs of an European Energy Policy for all the country in Europe. So there was an introduction made by an expert in the field, Carlo Sinatra, about the European Energy Policy. Then there was a conference in which each partner shared his best practice in the field of Renewable Resources. There was also a speech by Giuseppe Ferrandino, member of the european parliament, on the importance of U.E. and the program Europe for Citizenship now days. At the end Mr Ferrandino foster a discussion about dissemination of this project and how to spread the use of Energy Renewable Resources in each Municipality through European Funds.

 

Mr. Bc. Peter Kasterko / Head of the Municipality Ťahanovce - district of Košice city:

“The most important aspect of this project was to acquire knowledge about the possibilities of renewable energy sources and its possible application in our municipality. On our behalf we presented the project of water retention in the country, which was carried out in 2010 in our district. The aim of the project was to retain water in the forest, to preserve life in it and to protect the population and property from floodwaters”.

Mrs. Mgr. Patrícia Helfenová / Public relation – interpreter of the Municipality Ťahanovce:

“It is generally known that the aim of European projects is to exchange experience in different areas of renewable energy sources between nations as well as to make them more environmentally friendly and more efficient. However, the topic of environmental protection should not be left only in discussions, because only its implementation makes sense, which must be developed and supported globally. I really appreciate the project we experienced in Municipality of Foiano also because it involved Giuseppe Ferrandino´s participation a member of the European Parliament, the Committee on Economic and Monetary Affairs, who I perceive as a support for projects effectiveness in European Parliament”.

Mr. Ing. Jan Nigut / the Mayor  of the Municipality Ťahanovce - district of Košice city:

“Dealing with any energy (alternative) but also with natural resources should be essential and strategic for people globally, not only because of financial demands, but especially for human health and the environment in which our citizens live. Municipalities are seeking and implementing different kinds of projects for alternative energy, green and blue infrastructure and other eligible measures and policies that will help us and the future generations”.

Mr. Bc. Peter Kasterko / Head of the Municipality Ťahanovce - district of Košice city:

“Very interesting was the presentation of wind power stations located in the territory of southern Italy, which generate green electricity production and are friendly to the environment. The advantage of this, is the participation of the self-government in such a project , so that the company superintending the wind turbines pays a certain share of the profit to corresponding municipality and its incoming financial funds are invested in other renewable sources, for example solar public lighting and insulation of public buildings, which reduces the energy consumption. This knowledge should be utilized and applied also in the Municipality of Ťahanovce - district of Košice city and thus will achieve the acceptable result in reducing the energy intensity of public buildings as well as reducing the cost of electricity for public lighting”.

 
 

 
 

The project « European Cities for a European Energy Policy »was funded with the support of the European Union under the Programme Europe for CitizensVytlačiť
 


 
 

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Vytlačiť
 

Pozemkové  spoločenstvo   URBARIÁT   Ťahanovce

 

Výbor    „Pozemkového spoločenstva  URBARIÁT  Ťahanovce“ zvoláva

v a l n é    z h r o m a ž d e n i e

ktoré sa uskutoční dňa   15.6.2019  o  16.00  hod. v kultúrnom dome

MČ Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28.

PROGRAM

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok  2018
 3. Správa o hospodárskych výsledkoch pozemkového spoločenstva za rok 2018
 4. Správa dozornej rady za rok  2018
 5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
 6. Informácia o priebehu reštitúcii a zápise do katastra
 7. Zmeny interných predpisov a noriem Pozemkového spoločenstva Urbariát Ťahanovce vyplývajúce zo zákona č. 110/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
 8. Diskusia – rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10.  Záver

 

Prezentácia je od 14.00 hod.

Členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť valného zhromaždenia, môžu splnomocniť iného člena zastupovaním. Vzhľadom na kapacitu miestnosti odporúčame manželom a blízkym príbuzným, aby rodinu na valnom zhromaždení zastupoval jeden splnomocnený člen rodiny.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

HASIČSKÉ OKRESNÉ RIADITEĹSTVO V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Požiarnická 4, 040 01  Košice

č.: ORHZ-KE1-542-001/2019                                       V Košiciach dňa 08.03.2019

v zmysle § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších  predpisov a § 2 ods. 2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch

v územnom obvode okresov Košice - okolie
odo dňa 08.03.2019 od 12.00 hod. do odvolania.

 

pplk. Ing. Tomáš Berzétei

riaditeľ
Okresného riaditeľstva
HaZZ v Košiciach


 
 

Prerušenie distribúcie elektrinyVytlačiť
 

     Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. mestskej časti:

v Mestskej časti Košice - Ťahanovce avizované a plánované na

31. október 2019 od 07:30 h do 17:00 h

v úseku: 

 • ul. Brusnicová od č.d. 1 po č.d. 29 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 50 párne,
 • ul. Jazvečia od č.d. 1 po č.d. 13 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 74 párne, od č.d. 47 po č.d.85 nepárne,  č.d. 17, 19, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 67,
 • ul. Ťahanovská od č.d. 26 po č.d. 74 párne, od č.d. 35 po č.d. 83 nepárne,
 • ul. Repná č.d. 69, 69A, 71, 71A,
 • ulička: garáže pri ul. Ťahanovská:

 

     Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. Zároveň Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdetena portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

S pozdravom

VSD, a.s.


 
 

Zberné suroviny otvorené pre výkup, zber a triedenie odpadovVytlačiť
 

Zberový závod Košice, Magnezitárska 16, Košice

otvorené od 01.11. do 31.03. od 01.04. do 31.10
Pondelok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené

 

 


 
 
Položky 1-10 z 19

Aktuality

Tešíme sa na stretnutie s Vami už túto nedeľuVytlačiť
 

Pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru pripravil Územný spolok Červeného kríža Košice-mesto Deň otvorených dverí.

Prídite v nedeľu 6.10.2019 v čase od 09:00 do 14:00 hod.

do Domu Červeného kríža na Komenského 19, Košice

 • Navštívte priestory a oboznámte sa so službami Červeného kríža
 • Poradňa sociálneho poradenstva
 • Tvorivé dielne pre deti aj dospelých
 • Prevencia zdravia VŠZP
 • Poradňa zdravia RÚVZ
 • Výstava obrazov
 • Únia pre nevidiacich - diagnostikovanie
 • Fotobúdka
 • Občerstvenie a iné zaujímavosti

 
 
Položky 1-10 z 19

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Uvedené ulice budú pre práce na vedení dňa 31.10. odpojené

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka