Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nový Ťahanovský tunel


Nový Ťahanovský tunel


Ťahanovský tunel (dĺžka 320 m) sa nachádza v traťovom úseku Košice-Ťahanovce - Družstevná nad Hornádom. Postavený bol pri zdvojkoľajnení Trate družby.

Stavba tunela
Tunel začal raziť vo februári 1951 podnik Baraba Praha, míneri boli z liptovskej Ľubeli a Novej Bane.
Stavba tunela prebiehala za mimoriadne sťažených podmienok - v tvrdej hornine, pri silne jednostrannom tlaku, typicky sa zosúvajúcom materiále a množstve prenikajúcej vody do tunelovej rúry. Závažnou prekážkou pri rýchlosti razenia bola aj nebezpečná blízkosť starého tunela, pre ktoré nebolo možné použiť väčšie nálože. Nedostatok pracovníkov pomáhali riešiť brigádnici z Nového Mesta nad Váhom. Elektrifikácia prác prebehla až v roku 1952.
Od začiatku nebolo strojového zariadenia, nebolo potrebného inventáru. V týchto ťažkých podmienkach razenie štôlne prebiehalo rýchlym tempom. Technické výpočty v súvislosti s prerážkou smerovej štôlne dával predpoklady k prerážke 20.7.1951. No súťažou s ružínskymi ťahanovskí tunelári prerazili 25.6.1951 o 11.30 smerovú štôlňu. Riaditeľ závodu Rodák ešte pred prerazeným otvorom prečítal slávnostný telegram adresovaný K.Bacílkovi, barabéri a prítomní hostia si uctili minútou ticha pamiatku Antona Šveca, ktorý padol pri prácach na posledných metroch prerážky. Podľa starého barabérského zvyku, po stretnutí dvoch čiat sa usporiadala slávnosť v táborovom amfiteátri.
Pretrvávajúce problémy so stavbou Trate družby v Ťahanovciach sa vyriešila začlenením podniku Baraby do podniku Trate družby, závodu 022.


Výdreva tunelovej rúry

Najkratšieho výlomu dosiahli ťahanovskí tunelári v júni 1952 na výlome pásu č.8, keď v troch smenách odpracovali len 17,54 dní. Po ukončení plných výlomov koncom júla 1952, míneri prešli pracovať na Ružínsky tunel.
Výlom odpadového kanála a betonárske práce boli ukončené 4.10.1952. V tuneli nastúpil postup izolácie tunelovej rúry.

Izolácia tunela
Tunel, ako prvý tunel v republike, sa staval novým spôsobom. Nový spôsob spočíval v prevedení izolácie a obmurovky na líci rubového muriva.
S izoláciou tunelovej rúry začali pracovníci podniku Stavomontáže Bratislava, závod Košice. Po príchode na stavbu 21.7.1952 začali s prípravnými prácami, s vlastnou izoláciou od 19.8.1952. Spočiatku izolovali spodok rúry do výšky 4 m, potom realizovali izoláciu vrchu, i keď murári ešte murovali.
Rubová izolačná vrstva bola spočiatku prevedená z asfaltových platní, vyrobených priamo na stavenisku zamestnancami Stavomontáží. Vyrobené platne mali hrúbky 1 cm, pričom asfaltová platňa bola armovaná vložkou zo sklennej juty a proti chemickému poškodeniu bola chránená vrstvou lepenky. Hotové platne sa lepili na nosné murivo horúcim asfaltovým náterom. Naliepavanie dosák narážalo na ťažkosti hlavne v mokrých pásoch, kde doska sa nedala prilepiť po celej svojej ploche, alebo sa po krátkej dobe odlepila od betónového podkladu.
Najskôr sa pokúšali s vysušovaním muriva. Pri tejto činnosti ale na jeseň 1953 zhorela výdreva aj izolácia. Opravy si vyžiadali niekoľko mesiacov. Potom chceli odviesť vodu pomocou povrchovej drenáže v líci nosného muriva, ktorá mala zamedziť prenikaniu vody cez omietku, a tak umožniť prilepenie dosky na omietku. Voda však stále presakovala a na mnohých miestach bola jej tlakom rozrušená izolácia skôr, ako sa urobila krycia obmurovka.
Ťažkosti pri pokladaní asfaltových platní sa prejavovali hlavne v klenbe, kde celá váha platne mala byť držaná ešte mäkkým asfaltom.
Na záver k novému rubovému murivu, opatreného asfaltovou izoláciou, sa primurovávalo obkladové murivo v hrúbke 45 cm. Druh použitia stavebného materiálu ostával dlho neurčený. Až komisia z Ústredného riaditeľstva ČSD v Prahe rozhodla, že obkladové murivo má byť prevedené z betónových tvárnic alebo ostro pálených tehál. Kvádre pri veľmi malom rozmere mali značnú hmotnosť 60-70 kg. Po osadení týchto kvádrov bolo potrebné dávať pozor na nepoškodenie rubovej izolácie.
 
 
 Schéma izolačnej vrstvy u tunelov na Trati družby

Medziľahlá izolácia sa neosvedčila, aj keď sa zistilo, že túto metódu možno použiť aj na vlhký, nie však mokrý povrch s presakujúcou vodou. Pri jej poškodení bolo potrebné urobiť izoláciu na líci nosného muriva a chránenou obmurovkou pomocou medziľahlej izolácie. Medziľahlá izolácia síce odstránila mnohé chyby rubovej izolácie, lebo porušenú alebo zničenú izoláciu bolo pomerne ľahké nahradiť, bez porušenia stability nosného muriva.
Tunel bol definitívne dokončený až v marci 1954.

Stavba portálu

Znižovanie nivelety v roku 2000
Posledná stredne ťažká oprava sa v tuneli uskutočnila v roku 1987. Odvtedy každé podbíjanie zdvíhalo trať o 3 cm až tak, že za 13 rokov sa koľaj zdvihla o 40 cm, čo neumožňovalo po koľaji č.2 prepravovať vozňové zásielky s prekročenou ložnou mierou.
Bolo potrebné vykonať nepretržitú výluku a opravu koľaje č.2. V dňoch 4. - 9.11.2000 ju realizovali Železničné stavby, a.s. Košice. Pri oprave sa vytrhalo 560 m koľajových polí, vybagrovalo štrkové lôžko a vyviezlo viac ako 1700 m3 štrku. Nová koľaj č.2 je v prevádzke od 10.11.2000.

Bralo prerazené tunelom, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Vstup trate do tunela, pravé krídlo dlhé cca 120 m (km 103,9)
foto Emil Schenk, 5.7.2001


Pohľad do tunelovej rúry z portalu 1, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Bezpečnostný výklenok v 37 páse, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Pohľad na portál, ľavé krídlo dlhé cca 12 m,
foto Emil Schenk, 5.7.2001


Východ na kysackej strane, foto Emil Schenk, 5.7.2001


Východ na košickej strane, foto Emil Schenk, 5.7.2001

Dokument vytvoril: Miroslav KOŽUCH
zdroj: rail.sk

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Orange zahájila práce na realizácii optickej trasy

Valná "hromada" Urbariátu tohto roku po druhykrát

Výbor „Pozemkového spoločenstva URBARIÁT Ťahanovce“ opäť zvoláva VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Červený kríž Košice pozýva na Deň otvorených dverí

Prebiehajú prípravy na Deň otvorených dverí 2019 v sídle na Komenského ulici

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predloženie ponuky

Názov zákazky: „Odstránenie havarijného stavu povrchu vozovky na Ťahanovskej ulici“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

Europe for Citizens 2019

Projekt: European Cities for a European Energy Policy

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

VSD informuje o prerušení dodávky elektriny

Uvedené ulice budú pre práce na vedení dňa 31.10. odpojené

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka