Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

vitajte.gif

 

 

tahanovce_CB.png

 


 

Kultúra a šport

21.10.2018   14:00

Športové centrum Ťahanovce na Aničke

Futbalový zápas

MFK Ťahanovce vs. FC Lokomoťíva Košice B


 

Upútavky na oznamy

Oznam o konaní komunálnych volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018  
Kandidáti zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou:
Kandidáti pre voľby starostu mestskej časti Košice – Ťahanovce 10. novembra 2018
1. ...viac...

Zverejnené 16.8.2018 -jn-


 

Pre inštaláciu nového elektrického vedenia NN budú odstávky elektriny podľa rozpisu

Vážení občania,
            v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny, na týchto uliciach:
22. október 2018:
v čase od 07.00 do 16.30 hod. ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -jn-


 

Členovia urbariátu by mali dať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov svojim predstaviteľom

Žiadame členov URBARIÁTU a uchádzačov o členstvo, aby urýchlene nahlásili svoje rodné číslo a rodné priezvisko v kancelárii Urbariátu Ťahanovce so sídlom na Ťahanovskej  28 p. Tóthovej, v pracovných d ...viac...

Zverejnené 17.9.2018 -jn-


 

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi 2018

Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v minulom roku. Je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.< ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -jn-


 

Spoločnosť VDS a.s. pripravuje realizáciu dvoch nových kioskových elektrostaníc

Oznámenie verejnou vyhláškou Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o., pripravujú realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá spracováva projektovú dokumentáciu vyš ...viac...

Zverejnené 19.9.2018 -jn-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK   podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifiká ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -jn-


 

Zámer prenajať majetok

Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
     Podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obci v znení neskorších predpisov je možný priamy prenájom majetku Mestskej časti Ko ...viac...

Zverejnené 31.8.2018 -jn-


 

Holé vodiče budú vymenené za izolované vodiče v pôvodnej trase.

    VSD, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Holé vodiče budú vymenené za izolované vodiče v ...viac...

Zverejnené 5.6.2018 -jn-


 

Oznámenie o úplnej uzávierke železničného priecestia v Ťahanovciach

Železnice Slovenskej republiky, konkrétne Oblastné riaditeľstvo Košice zo Sekcie železničných tratí a stavieb oznamuje úplnú uzávierku priecestia v Ťahanovciach na úseku trate Košice – Kostoľany nad H ...viac...

Zverejnené 19.9.2018 -jn-


 

Pozvánka na Deň obce Košice-Ťahanovce

ŤAHANOVCE. Pozývame vás na Oslavy Dňa mestskej časti Košice-Ťahanovce. Tie sa uskutočnia vo štvrtok, počas štátneho sviatku 05.7.2018. Nad podujatím prevzal záštitu predseda Košického samosprávneho kr ...viac...

Zverejnené 16.6.2018 -jn-


 

Najbližší termín je 12.12.2017 na Madridskej ulici, v starej časti Ťahanoviec už bol posledný tohtoročný kontajner odvezený.

Upracme svoj objemný odpad  
Celoročné upratovanie je služba, ktorú poskytuje spoločnosť KOSIT a.s. pre obyvateľov Košíc. Je to aktivita, ktorá pomáha Košičanom, zbaviť sa už starých alebo n ...viac...

Zverejnené 30.11.2017 -jn-


 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia o ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -jn-


 

Každoročná povinná vakcinácia psov a mačiek

VAKCINÁCIA PSOV A MAČIEK,
MČ Košice - Ťahanovce
Hromadná vakcinácia - Parkovisko,
Ťahanovská 28

Piatok 1.6.2018 o 14.00 - 16.00 hod.
Sobota 2.6.2018 o 08.00 - 10.0 ...viac...

Zverejnené 28.5.2018 -jn-


 

OR HaZZ v KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Požiarnická 4, 040 01  Košice
č.: ORHZ-KE1- 974-007/2018                                                              V ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -M. Lengyel-


 

V Európskom týždni mobility DPMK spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14.

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu. KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke ...viac...

Zverejnené 19.9.2018 -jn-


 

Podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác na obnove chodníka Želiarskej ulice

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.     Identif ...viac...

Zverejnené 28.3.2018 -jn-


 

Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia", vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu s verejnosťou, so všeobecne zrozumiteľným výkladom ...viac...

Zverejnené 2.5.2018 -jn-


 

O Z N A M – dôležité upozornenie !!!

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.
Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-mesto  upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej ...viac...

Zverejnené 28.5.2018 -jn-


 

Po roku opäť zasadnú orgány valného zhromaždenia

Pozemkové  spoločenstvo   URBARIÁT   Ťahanovce
 
OZNÁMENIE
 
Výbor    „Pozemkového spoločenstva  URBARIÁT  Ťahanovce“ zvoláva
 
valné zhromaždenie
  ...viac...

Zverejnené 22.5.2018 -jn-


 

Okresný úrad nás požiadal o zverejnenie nasledujúceho oznamu.

     Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor podľa príslušných zákonov: o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim nás požiadalo o zverejnenie oznámeni ...viac...

Zverejnené 29.3.2018 -jn-


 

Ranný školský autobus opäť k dispozícii

ŤAHNANOVCE. Mestská časť Košice - Ťahanovce prostredníctvom Dopravného podniku mesta Košice aj tento školský rok vychádza rodičom a žiakom našej školy v ústrety, dovozom do školy ranným spojom. Túto v ...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -jn-


 

Priaznivci železníc si prídu na svoje

Rušňoparáda je najväčšie stretnutie priaznivcov železničnej nostalgie i moderny na východe Slovenska, ktoré sa pravidelne koná v Rušňovom depe ZSSK v Košiciach. Tohtoročná bude 14.-15.apríla vždy od 9 ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -jn-


 

Zverejnenie elektronickej adresy


Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie Mestskej časti Košice - Ťahanovce je určená elektronická adresa: podatelna@tahanovce.eu
viac...

Zverejnené 22.8.2017 -jn-


 

Zberné suroviny otvorené pre výkup, zber a triedenie odpadov

Zberový závod Košice, Magnezitárska 16, Košice
otvorené od 01.11. do 31.03. od 01.04. do 31.10 Pondelok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 Utoro ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -jn-


 

Prechod na letný čas

Zmeny času 2018
Aj v roku 2018 dôjde k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 25. 3. 2018. Zmena na zimný č ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -jn-


 

Verejnosti ÚHA mesta odprezentuje opravu zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie

     Mesto Košice ako orgán územného plánovania oznamuje podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a ...viac...

Zverejnené 10.7.2017 -jn-


 

Prvá ťahanovská psia lúka

Ešte koncom minulého roka mestská časť z obce Ťahanovce sprístupnila Psiu lúku na trvale trávnatom pozemku patriacom pozemkovému spoločenstvu Urbariát Ťahanovce.
Za podmienok dojednaných nájomnou ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -jn-


 

Výnimočný cezhraničný projekt na podporu rozvoja

Združenie FEMAN v roku 2018 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 4. ročník „Dní UKRAJINY 2018 v Košiciach“. Jedná sa o výnimočný cezhraničný projekt n ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -jn-


 

Dokumenty územného plánovania zóny Košice - Ťahanovce sú k nahliadnutiu na príslušných úradoch.

     Na základe oznámenia o novom prerokúvaní Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 a v zmysle §22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorší ...viac...

Zverejnené 22.6.2017 -jn-


 

Hodiny si nastavíme späť z 3:00 hod. na 2:00 hod..

Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť z 3:00 hod. na 2:00 hod.. V noci zo soboty 29. októbra na nedeľu 30. októbra sa zmení letný čas na stredoeurópsky a budeme spať ...viac...

Zverejnené 24.10.2017 -jn-


 

Vedenie OR HaZZ v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru do odvolania.

Vážení občania, vlastníci a obhospodarovatelia lesov a lúk!
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s  ...viac...

Zverejnené 4.4.2017 -jn-


 

 


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Miestna samospráva určila počet poslancov a volebný obvod.

V nasledujúcom období bude v Ťahanovciach pracovať 5 poslancov a starosta na celý úväzok.

V októbri bude opäť prerušená distribúcia elektriny

Po osadení nových betónových stĺpov nízkeho napätia budú teraz elektrikári prekladať vedenie, resp. inštalovať nové.

Oznam členom urbariátu

V súlade s platnou úpravou pre ochranu osobných údajov potrebujú aj členovia urbariátu vyjadriť súhlas s ich nakladaním.

Celoročné upratovanie 2018

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Oznámenie verejnou vyhláškou

Názov stavby je V218 - Košice - Ťahanovská, Brusnicová - Zriadenie TS, VN a úprava NN.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:2

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MČ Košice - Ťahanovce má záujem prenajať svoj majetok

účel nájmu: prevádzkovanie sezónneho bufetu pri športovisku

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť VSD, a.s. pripravuje výmenu (úpravu) NN vedenia a DP

Železničné priecestie so svetelnou signalizáciou a závorami bude uzavreté.

Železnice SR úplne uzavrú železničný prejazd v Ťahanovciach pre konanie výlukových prác v termíne od 26.9.2018 do 05.10.2018.

Deň obce Ťahanovce 2018

Pozývame vás na oslavu Dňa obce Ťahanovce vo sviatočný deň 5.7.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK časť:1

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Brusnicová I. časť

Vakcinácia spoločenských zvierat

V piatok a v sobotu, 1.a 2.júna 2018 bude na parkovisku pred Kultúrnym domom v Ťahanovciach vykonaná vakcinácia psov a mačiek.

Bicykle v autobusoch

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

Výzva na predkladanie ponúk

Oprava chodníka Želiarska ulica-párne čísla

Nový územný plán pre Košice

Mesto Košice oznamuje verejnosti podľa stavebného zákona, že vytvára dokument „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia". Verejnosť sa môže písomne vyjadriť.

Určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Košice.

Potravinová správa Košice-mesto upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, že sme v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných.

Urbariát Ťahanovce zvoláva svoje Valné zhromaždenie

Výbor Pozemkového spoločenstva v Ťahanovciach pripravuje na 16.6.2018 o 16:00hod. v kultúrnom dome zasadnutie valného zhromaždenia

Pozemkový odbor okresného úradu informuje

Začalo konanie vo veci vyporiadania vlastníctva pozemkov v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-67 Košice – Nad Vinicami.

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

TIP na víkend

Aj Rušňoparáda 2018 bude o láske a obdive k železnej ceste

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zmena zimného času na letný čas

Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00 hodinu

Koncentrujme starostlivosť o štvornohých miláčikoch na jednom mieste

Voľný výbeh psov sústredený na tzv. Psej lúke môže zabezpečiť čistý trávnik v okolí rodinných a bytových domov.

Dni Ukrajiny v Košiciach

Už 4.ročník prezentácií účastníkov, výstav, tanečných súborov, dizajnérov

Nové prerokovanie Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014

Mesto Košice oznamuje, že ako orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov dáva k dispozícii nahliadnutie pre nové prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Linka RA5 po novom

Cestujete do železiarní? Od nedele 1.10. si dajte pozor, aby ste stihli do práce. Mení sa zastávka pre nástup a výstup.

Hľadáme kandidátov na prísediacich

Podľa zákona o sudcoch a prísediacich na volebné obdobie 2018-2021 Okresný súd Košice 1 pripravuje voľby prísediacich.

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka