Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

vitajte.gif

 

 

tahanovce_CB.png

 


 

Kultúra a šport

31.5.2019   16:00

Športové centrum Ťahanovce na Aničke

Deň detí 2019


 

Kultúra a šport

2.6.2019   17:00

Športové centrum Ťahanovce na Aničke

Futbalový zápas

MFK Ťahanovce vs. FK Haniska


 

 

Upútavky na oznamy

Pripravuje sa rekonštrukcia hate Ťahanovce

Upovedomenie o začatí konania.
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybranýh zložiek životného prostredia upovedomuje, že dňa 25.4.2019 na ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -jn-


 

HASIČSKÉ OKRESNÉ RIADITEĹSTVO V KOŠICIACH VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach
Požiarnická 4, 040 01  Košice
č.: ORHZ-KE1-542-001/2019                                       V Košiciach dňa 08.03.201 ...viac...

Zverejnené 11.3.2019 -jn-


 

Východoslovenská distribučná pristúpila k realizácii obnovy VN elektrozariadení.

ŤAHANOVCE. My všetci sa bez elektrickej energie už nezaobídeme. Keď nastane výpadok elektriny aj na krátky čas, vie nás to totálne vyviesť z rovnováhy. Doposiaľ zaužívané obvyklé spôsoby vyhľadávania ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -jn-


 

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi 2019

KOŠICE. Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v minulom roku. Je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov (VKK) na nadrozmerný odpad vo vopred určených ter ...viac...

Zverejnené 2.2.2019 -jn-


 

Výzva na predloženie ponúk v osvetlení

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskor ...viac...

Zverejnené 24.4.2019 -jn-


 

Oznam o dražbe

     Dňa 22. 1. 2019 bolo v OV 15/2019 zverejnené uznesenie, v zmysle ktorého bol ustanovený za správcu podstaty úpadcu doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca podstaty úpadcu MEPOS s.r.o., IČO: 36 213 322 ...viac...

Zverejnené 23.4.2019 -jn-


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

  Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie je možné:
-zaslať poštou na adresu miestneho úradu, alebo mailom.
podatelna@tahanovce.eu
Okrsková volebná komisia ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -jn-


 

Ranný školský autobus opäť k dispozícii

ŤAHNANOVCE. Mestská časť Košice - Ťahanovce prostredníctvom Dopravného podniku mesta Košice aj tento školský rok vychádza rodičom a žiakom našej školy v ústrety, dovozom do školy ranným spojom. Túto v ...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -jn-


 

Výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov

     VSD, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia č. VN 218 vo vlastníctve spoločnosti VSD, a. s., k odstráneniu a okliesneniu str ...viac...

Zverejnené 27.2.2019 -jn-


 

Zberné suroviny otvorené pre výkup, zber a triedenie odpadov

Zberový závod Košice, Magnezitárska 16, Košice
otvorené od 01.11. do 31.03. od 01.04. do 31.10 Pondelok 7:00 - 16:00 7:00 - 16:00 Utoro ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -jn-


 

Zberný dvor Magnezitárska pre občanov mesta Košice

    Už od 01.07.2016 je otvorený Zberný dvor Magnezitárska pre občanov mesta Košice. Kontakt: 055 / 799 99 26
Otváracie hodiny sú nasledovné:
ZIMNÝ REŽIM (01.október až 31.marec)
...viac...

Zverejnené 13.10.2018 -jn-


 

 


 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Upovedomenie o začatí konania

Okresný úrad Košice upovedomuje, že SVP, š.p., OZ Košice predložil oznámenie o navrhovanej zmene činnosti „Košice-rekonštrukcia hate Ťahanovce“. Začalo sa zisťovacie konanie.

Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Od piatka 8. marca je zakázané narábať s otvoreným ohňom na pozemkoch s porastom a v lese do odvolania.

VSD mení VN nadzemné vedenie za zemné

Žiadna domácnosť, fyzická či právnická osoba sa nezaobíde bez elektriny

Celoročné upratovanie 2019

Systém upratovania veľkokapacitnými kontajnermi v mestských častiach zabezpečuje spoločnosť KOSIT v spolupráci s miestnymi úradmi.

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zákazky: „Výmena osvetľovacích hlavíc verejného osvetlenia na ulici Repná a Želiarska“

Oznam o dražbe úpadcu MEPOS

Ide o dva pozemky v k.ú. Ťahanovce

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča

MČ opäť objednala autobus pre bezpečnú cestu do školy

Na trase Ťahanovská - Želiarska cestujete ráno zadarmo

VSD a.s. vyzýva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov

Vlastníci sú vyzvaní na orez stromov a krov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky

Zberné suroviny oznamujú prevádzkovú dobu

Firma s dlhoročnou tradíciou nám oznámila prevádzkový čas vo svojej prevádzke na Magnezitárskej ulici.

Zberný dvor v "magnezitke" stále otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

webygroup
ÚvodÚvodná stránka