Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

 
Rok 2016
Kontakt:
Klub dôchodcov Ťahanovce
Denné centrum
Ťahanovská 28
040 13 Košice

 
Rok 2009
 

Členovia samosprávy

Klubu dôchodcov - Denné centrum

1. Jarmila Jurkovičová

predseda

2. Juraj Lengyel

podpredseda

3. Alžbeta Hockaufová

pokladník

4. Ján Nigut

člen

5. Terézia Eperješiová

člen

6. Mária Borovská

člen

7. Anna Lengyelová

člen

8. Monika Hodermanská 

člen

  

 

 

 

 

 

 

 

Revízna komisia:
 

1. Vašková Mária
2. Lengyelová Alžbeta
3. Medvecká Alžbeta
predseda RK
člen RK
člen RK
 
29.5.2008
Vzniká Rada seniorov
 
Vedenia mesta v zastúpení námestníkom primátora MUDr. Marekom Vargovčákom sa dňa 22. 4. 2008 stretlo s Ing. Cyrilom Ďurišinom a ďalšími troma dôchodcami z dôvodu prípravy založenia tzv. "Rady seniorov" v Košiciach.

Toho času majú Košice cca 50 tisíc seniorov, ktorí sú organizovaní už v existujúcich kluboch dôchodcov pri jednotlivých mestských častiach, alebo v občianskych združeniach. Novoznikajúca Rada seniorov, ktorá toho času vytvára, bude plniť koordinačnú, vyjednávaciu, konzultačnú, zjednocujúcu i poradnú funkciu vo vzťahu k jednotlivým klubom a organizáciám seniorov mesta, ako aj k orgánom štátnej správy a samosprávy mesta. Poslaním vyššie spomínanej, bezpríspevkovej organizácie, ktorá bude plniť aj úlohy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ bude zabezpečovať sociálny a životný štandard, dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti, dostupnosť bývania a dopravy, právnu pomoc pre seniorov, vzdelávacie, kultúrne vyžitie, ponuka skúseností seniorov ako aj realizácia projektov aktívneho starnutia slovenskej populácie.

Dňa 29.11. 2007 sa zišli zástupcovia 17 klubov dôchodcov pri mestských častiach mesta Košice (medzi nimi i Jarmila Jurkovičová so starostom Ing. Jánom Nigutom), aby vytvorili prípravný výbor / Ing. Cyril Ďurišin, Ing. Zita Bubenková, Ing. Ladislav Šteffko, Božena Košková / z dôvodu prípravy materiálov na ustanovenie rady. Rady seniorov fungujú už aj v iných mestách Slovenska, napr. v Bratislave, v Trenčíne, či v Michalovciach. 
 
14.3.2008
Rok 2008
 
Členovia samosprávy KD – Mestská časť Košice – Ťahanovce obec
 
1. Jurkovičová Jarmila
2. Lengyel Juraj
3. Hockaufová Alžbeta
4. Nigut Ján
5. Eperješiová Terézia
6. Borovská Mária
7. Lengyelová Anna
predseda
podpredseda
pokladník
člen
člen
člen
člen


Revízna komisia:
 
1. Vašková Mária
2. Lengyelová Alžbeta
3. Medvecká Alžbeta
predseda RK
člen RK
člen RK

1.5.2007
Valentínsky deň v roku 2007 pre dôchodcov Ťahanovciach obzvlášť významný.
Práve vtedy vznikol „Klub dôchodcov“ v Ťahanovciach.
 
Prvou predsedníčkou sa stala pani Jarmila Jurkovičová, podpredsedníčkou pani Anna Forraiová a pokladničkou pani Alžbeta Hockafová. Ďalšími členmi výboru sú pani Mária Borovská zo Želiarskej ulici, pani Anna Lengyelová, pani Terézia Eperješiová a pán Ján Nigut st.. V revíznej komisii je predsedníčkou pani Mária Vašková a členmi pani Alžbeta Lengyelová a pani Alžbeta Medvecká.

Hneď po založení nového klubu jeho zástupcovia absolvovali pracovné stretnutie s možnosťou spojiť sa s košickou Jednotou dôchodcov, teda so združením na úrovni mesta Košice. Práca v rámci klubu nie je náročná. O aktivite a širokom záujme dôchodcov svedčia aj zájazdy, keď koncom mája navštívili Vyšné Ružbachy, neskôr aj kúpaliská v Maďarsku (Sárospatak, Tiszaújváros). Aktivít je dosť pre každého. Sú to návštevy folklórnych festivalov, tanečné zábavy aj opekačky. Prvého septembra tohto roku členovia klubu aj ďalší občania navštívili pútnické miesto Staré hory. Okruh aktivít záleží v prevažnej miere od samotných členov ktorých už aj teraz je okrúhlych 50.

V nevľúdnom počasí je možnosť stretávania sa v priestoroch miestneho úradu, no veríme, že pribudne možnosť klubového stretávania sa aj v priestoroch starej fary.

Informácie sa na telefónnom čísle 055 / 63 69 909

 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

Hasiči varujú pred manipuláciou s otvoreným ohňom v území

Vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na pozemkoch a lesných porastoch

Oznam o prerušení dodávky elektriny

VSD plánuje prerušiť distribúciu elektriny kvôli prácam

Ťahanovce reprezentovali na severe Talianska

Provincia Biella bola strediskom prezentácie európskej solidarity v čase krízy. Mestská časť Košice-Ťahanovce bola jej súčasťou.

Oznámenie o doručení písomnosti

Zásielka pre nezastihnuteľných občanov TP na mestskej časti

Opatrenia po zistení vtáčej chrípky zrušili

Regionálna veterinárna sprava zrušila opatrenia vydané k prevencii šírenia vtáčej chrípky.

VSD pokročí s plánovanou odstávkou elektriny

Prebehnú plánované práce na zariadení vysokého napätia

Dni Ukrajiny 2017 v Košiciach

Umelci z poza východnej hranice sa predstavia aj v Ťahanovciach

Divadelná kvapka krvi

V Štátnom divadle Košice za účasti Košického divadla OZ

Knihy pre slovenské deti na Ukrajine

Smäd po slovenčine neutícha

Zberný dvor v "magnezitke" otvorený

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje Zberný dvor Magnezitárska pre občanov, ktorí to majú blízko

NARIADENIE

Predchádzajte nákaze vtáčej chrípky potenciálne sa šíriacej zo ZOO v Kavečanoch

Európa práve teraz- Solidarita v čase krízy

Miestni poslanci odsúhlasili účasť Ťahanoviec v projekte Európy pre občanov. Mladí ľudia môžu prejaviť svoj názor, ktorý začuje Európa.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka